Martina Kelava

univ. bacc. med. techn.

Martina Kelava rođena je u Zadru 1995. godine. Završila je petogodišnji program smjera medicinska sestra opće njege u Medicinskoj školi Ante Kuzmanića 2015. godine. Praksu  je odradila u Općoj bolnici Zadar, zatim je radila kao haloterapeut u Slanoj sobi Lapidarij. U listopadu 2018. godine započinje sa radom kao dentalni asistent u Dental Centru Kranjčević Bubica. Vrlo je komunikativna i brižna prema pacijentima i suradnicima. Članica je komore medicinskih sestara i motivirana za daljnje edukacije i obrazovanje.

Edukacija i certifikati:

  • Studeni 2018.,   HKMS; Zdravstvena njega bolesnika s opeklinama